Tuesday, May 31, 2011

പുഴയും കടലും  പുഴ

ഒരു പുഴക്ക്  പറയാനുണ്ട്‌  ഒരു കഥ
ഒരുപാട് കാലങ്ങള്‍ പേറിനടന്ന കദനങ്ങളുടെ കഥ
ഒരായസ്സിലധികം സൂക്ഷിച്ചുവച്ച നേരിപോടുകളുടെ കഥ
ഒരു തുഴച്ചലില്‍ താളം പിഴച്ചുപോയ കടത്തുകാരന്റെ കഥ
ഒരു പെരുമഴയില്‍ കുത്തി ഒലിച്ചുപോയ പുഴയുടെ കഥ

    കടല്‍

കടലിനു പറയാനുണ്ട് ഒരു കഥ
കരഞ്ഞു തളര്‍ന്ന ഒരു കണ്ണീരിന്റെ കഥ
കാറ്റും കോളും നിറഞ്ഞ ഒരു മനസ്സിന്റെ കഥ
കടലിലേക്ക്  ഒഴുകിവന്ന ഒരു കദനത്തിന്റെ കഥ
കരയും കടലും ഒന്നായ ഒരു പ്രയാണത്തിന്റെ കഥ

ആ കണ്ണുകള്‍ നനയരുത്

"ബിന്ദു..ഞാനും  നിന്നപോലെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിനോക്കാം... അവൾ നിഷ്കളങ്കയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പെണ്മനസ്സുകൾ ശുദ്ധമാണ്. നിങ്ങള്...